Địa chỉ: ấp 7, Xã Tân Phước, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang
Hotline: 02733575005
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Kim Anh
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu Trưởng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách